Ne-šokující predikce pro 2024

1. Špatný rok pro rezidenční reality

I když Česká národní banka (ČNB) bude snižovat úrokové sazby, budou se do trhu ve zvýšené míře propisovat refixace úrokových sazeb a ty nikdy nebudou 1,89 % jako do jara 2021. Toto bude nadále vysávat koupěschopnou poptávku. Na ceně budou klesat všechny byty a domy s cenou nad 10 milionů korun – čím dražší, tím více. Pozemky budou podobně jako ve velké finanční krizi držákem. Dobrým nápadem bude kupovat větší domy či byty, a pokud to je možné, rozdělit je na více menších. Zbrzdí i růst nájmů.

2. Vláda přijde s kampaní proti NIMBY

Ani toto nepomůže sektoru stavebnictví dostat se z krize. Pomůže to ale povolit další zbrojní továrnu pro zmenšení náskoku Ruska proti Evropě ve výrobě munice. NIMBY, neboli Not In My Backyard (Ne na mém dvorku), je termín, který označuje postoj obyvatel k tomu, aby v jejich sousedství vyrostla obecně prospěšná stavba, která však může snížit komfort bydlení v lokalitě. 

3. Zbrojní průmysl v ČR silně posílí

Vláda začne zásadně podporovat zbrojní průmysl, a to hlavně půjčkami, když banky z důvodu ESG budou nadále za takové půjčky penalizovány. Stavby pro výrobu munice budou zařazeny do strategických zájmů (podobně jako liniové stavby).

4. Inflace pod 4 % p. a.

Průměrná meziroční inflace za rok 2024 se dostane na 3,5 procenta. Bude tedy nad dvouprocentním cílem ČNB, ale pod výsledkem z roku 2021. Když bychom alibisticky odečetli navyšování cen od firem s přirozeným monopolem či v oligopolu, cíl ČNB by splněn byl.

5. Nezaměstnanost se přiblíží k pěti procentům

Propouštět budou zejména výrobci aut a autodílů. Poprvé od roku 2018 bude počet nezaměstnaných vyšší než počet volných pracovních míst. Taková nezaměstnanost bude přispívat k nízké inflaci.

6. ERÚ zreformuje systém a logiku plateb za distribuce elektřiny

Bude výrazně zvýšen důraz na platby za příkon. Toto povede k dalšímu poklesu cen chalup či jejich odpojování od elektřiny. Nepomůže to ani sektoru zemědělství a lesnictví.

7. Dolar za 20 korun

Nepůjde tolik o posilování CZK proti EUR, ale spíše oslabování USD proti EUR. Ani slábnoucí USD nezhorší atraktivitu amerických akcií v očích investorů z ČR.

8. Vláda nadále zestátňuje

Po kontroverzním zestátňování v energetice a distribuci PHM vláda přistoupí k zestátnění hutí Liberty a jedné až dvou firem ze strojírenství, které se octnou v problémech. Motivem bude udržení zaměstnanosti, ale také případná pozdější konverze na zbrojní továrny.

9. Polsko jako nový silnější bratr

Rostoucí síla a odvaha větších polských firem povede k rekordnímu přílivu polského kapitálu do ČR. Budou kupovat zejména od zahraničních vlastníků, kteří upřednostní jejich domácí trhy. Tyto nákupy vyvolají nevoli našich národovců. Do Česka vstoupí polský řetězec Biedronka.

10. Zavedení nadstandardů a spoluúčastí ve zdravotnictví

Vláda pochopí, že zdravotnictví bez reformy financování péče a zavedení motivace pacientů bude jen zvětšující se černá díra s velkou vyjednávací silou.

https://nazory.hn.cz/c1-67280210-dolar-za-20-korun-zestatneni-liberty-a-dalsi-ne-sokujici-predikce-pro-rok-2024

Disclaimer: Text si neklade za cíl být zcela korektní či přesný, ale upozornit na možná rizika vývoje v ČR

Disclaimer 2: Není započteno riziko eskalace války na Ukrajině či pokusu obsadit Tajwan.

V Praze 28.12.2023

Zde predikce pro 2023.

Zde predikce pro 2022.