Ne-šokující predikce pro 2023

Pražská burza přidá 30% - ČEZ a KB byly v roce 2022 hodně vyprodány kvůli mimořádné dani a nejistotám s tím spojené. Zřejmě až příliš. Během roku 2023 se začnou ukazovat dílčí slabiny daně, a i proto tyto dvě akcie dost poskočí.

10 nejhorších obchodních center v ČR zavřou nebo opustí horní patro.

Zemní plyn s dodáním v roce 2024 v létě 2023 padne pod 40 EUR/MWh.

Elektřina (base load) s dodáním v roce 2024 v létě 2023 padne pod 150 EUR/MWh.

ČNB bude první centrální banka vyspělé Evropy, která sníží repo sazbu. Nová bankovní rada bude chtít vyjít vstříc exportérům a upozadí výstupy modelů.

Poté, co cena elektřiny se dostane významně pod cenový strop spotřebitelů a později i výrobců, vláda podlehne opožděnému tlaku tzv. vlastenecké opozice a přikročí k zestátnění velké části společnosti ČEZ. Bude to zbytečné, podporující korupci, zhorší to investiční klima v energetice a státní rozpočet to bude stát 200 mld Kč.

Zhoršení kreditního ratingu ČR alespoň od jedné agentury o jeden nebo dva stupně. Nadále budeme mít lepší rating než Polsko, Slovensko, Maďarsko, ale znovu horší než Velká Británie.

Zemědělské podniky významně zhorší hospodaření - kvůli zpřísnění podmínek dotací pro větší zemědělské podniky, nadále vysoké ceny hnojiv za současně nižších cen zrnin a pokračujícímu poklesu segmentu BIO povedou k výrazně nižší ziskovosti než v roce 2022.

Nebude schválena žádná gigafactory, jen kvůli NIMBY. Bude to ale lepší pro trh práce ČR.

Zabetonovaný trh práce nedovolí růst nezaměstnanosti nad 5%, a tak inflace se nedostane pod 5%. Další pokles reálných příjmů povede k rekordnímu množství stávek.

Disclaimer: Text si neklade za cíl být zcela korektní či přesný, ale upozornit na možná rizika vývoje v ČR

Disclaimer 2: Není započteno riziko eskalace války na Ukrajině či pokusu obsadit Tajwan.

V Praze 29.12.2022

Zde predikce pro 2022.